Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan DealPass samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

DealPass AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

  1. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
  2. Hvilken personopplysninger behandler DealPass?
  3. Dine rettigheter

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse

Når du besøker en side under domenet DealPass.no, bruker vi ett verktøy, Matomo, for å analysere bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 192.168.1.101, brukes bare 192.168.1.###. I tilegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Vi respekterer DNT (Do Not Track) systemet. Har du konfigurert nettleseren til å si ifra at du ikke ønsker å bli sporet, vil vi ikke benytte data fra dine besøk til statistikk. Dette inkluderer og uidentifiserbar informasjon som blir generert på grunn av ditt besøk. Du kan sjekke om du har "Do Not Track" aktivert under. Om du ikke har aktivert det, kan du lese mer om det under Informasjonskapsler, alternativt motta en informasjonskapsel vi vil se etter om du kun ønsker at Dealpass ikke skal spore deg.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Datatilsynet bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om de ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr.1 f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Følgende informasjonskapsler benyttes på Dealpass.no

token Brukes for innlogging på nettsiden.
_pk_id Brukes i forbindelse med webanalyse, se over
_pk_se Brukes i forbindelse med webanalyse, se over

Hvilken personopplysninger behandler DealPass?

DealPass verken behandler eller lagrer personopplysninger på nåværende tidspunkt.

Ved innføring av brukerprofiler vil vi begynne å behandle og lagre personopplysninger i form av din brukerprofil. Du vil bli informert ved hjelp av dialogbokser når dette blir innført. Vi vil kun behandle personopplysninger etter at du har gitt oss tillatelse.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@dealpass.no, eller personvern-ansvarlig på krister@dealpass.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensing av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandlig av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysningene om deg.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.